Killed fertility
White marble of Ruschita,
45/60/35 cm
1998